Hela Sverige
Nyheter17 oktober, 2022

Årets Eldsjäl och Årets Utvecklingsgrupp 2022

Organisationen ”Hela Sverige skall leva” verkar för balans mellan stad och land då båda parter är beroende av varandra. För att stödja landsbygden i det arbetet delar ”Hela Sverige, Jönköpings län” ut pris varje år till ”Årets Eldsjäl” och ”Årets Utvecklingsgrupp” i Jönköpings län.

Årets eldsjäl blev  Doris Fransson, Nydala som får 5000 kr.

Motivering: Doris har en genuin känsla för landsbygdens nutid och historia. Sina kunskaper om hembygden förmedlar hon med stor inlevelse i föreningens olika arrangemang. Detta har inneburit ett ökat intresse och engagemang i Nydala kring bygdens framtid och utveckling.

Årets utvecklingsgrupp blev Ramkvilla hembygdsförening som får 10000 kr.

Motivering: Ramkvilla har med stor framgång tagit utvecklingen i sina egna händer. Inom Hembygdsföreningen arbetar man med: Hembygdsforskning. Årlig marknad. Tidigare ålderdomshemmet är värdshus. Campingplats. Golfbana 9 hål. Padelhall. Utegym. Hörnebo skiffergruva är turistmål och konsertplats. Ett nedlagt servicehus är hotell och vandrarhem. Bensinstation. Brygga med båtplatser. Bra samarbete med kommunen genom ett sockenråd. Ger ut ett sockenmagasin. Många lokala evenemang under året. Ett stort engagemang från ortens innevånare gör detta möjligt. Liksom från ortens företag.

Landshövding Helena Jonsson var prisutdelare.

På bilden från vänster Sture Lamme, Magnus Färjhage, Liselott Franzen, Helena Jonsson och Doris Fransson.