Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Nyheter

Vi söker kvinnor med företag inom gröna näringar!

Framsida av folder Living Lab
 

Vad är vårt Living lab för en levande landsbygd?
Ett Living Lab är ett sätt att samarbeta i workshops för att utvecklas och skapa nya idéer och innovationer — genom att träffas sinsemellan och möta olika stödorganisationer verksamma på landsbygden.

Nominera dig själv — eller en annan kvinna — att delta i vårt Living lab för en levande landsbygd. Den som nomineras är kvinna och driver verksamhet inom, eller kopplad till, de gröna näringarna (jord, djur, skog, trädgård och landsbygdens miljö) på landsbygden i Jönköpings län.
Läs mer i vår folder här!