Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Artikel
Ungt engagemang i Hela Sverige ska leva:

”Bidra till ett bättre Sverige – med start i Halland”.

 

Att engagera och inkludera unga i beslutsfattande och civilsamhälle är en viktig faktor för att unga ska trivas där de bor och få möjlighet att bidra till platsutveckling. Under hösten 2023 har Hela Sverige ska leva satsat lite extra på ungdomsfrågorna, bland annat genom att arrangera webbinarium med den senaste forskningen om unga i landsbygder, men också genom att lyfta fram goda exempel från Hela Sverige ska levas länsavdelningar.

Denna gång beger vi oss till Halland och Hallands länsavdelning där vi får möta ordförande Susanne Thorsson. Susanne, som själv har bakgrund i 4H-rörelsen, brinner för ungas engagemang och organisering. Länsavdelningen har precis inlett en period med flera satsningar på just unga. De har bland annat beviljats projektmedel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF ) för att bedriva projektet ”Boost för unga på Hallands landsbygd”.

Fatbike, fiske och matlagning

Målet med projektet är att stötta och boosta ungdomar till att fortsätta vilja engagera sig i föreningslivet på de halländska landsbygderna. Projektet riktar sig till unga i åldern 13–25 år som är engagerade i det lokala föreningslivet. Idén är att de genom olika aktiviteter ska få lära känna andra unga som är engagerade och få möjlighet att dela tips med varandra om hur man kan arbeta med sina föreningar.

Hittills har projektet haft två uppstartsträffar med cirka 20 ungdomar som har fått ge förslag på aktiviteter de vill att Boost-helgerna ska innehålla genom att skapa kreativa skapelser som symboliserade förslagen. Bland annat lyfte ungdomarna idéer på aktiviteter som fatbike, cykling, längdskidåkning, bastubad, fiske, zipline, utomhusmatlagning och övernattning i trädtält.

Susanne berättar att responsen från de unga har varit positiv.

– De ungdomar vi har träffat tycker att det låter kul med aktivitetshelgerna eftersom de då blir deltagare och inte behöver rodda med allt runtomkring genomförandet”.

Generation Z mot Landsbygdsrikdagen

Susanne berättar också om planerna för projektet framöver.

– Vi kommer att samköra aktivitetshelgen för Boost-projektet med länsorganisationens planeringskonferens i slutet av januari. Där kommer vi bland annat att ha en workshop kring Generation Z och hur man kan koppla det till Hallands ungdomar.

Det finns också planer för att engagera unga och introducera dem till den nationella landsbygdsrörelsen. Förhoppningen är nämligen att de unga som medverkar i projektet ska få möjlighet att åka med till nästa års Landsbygdsriksdag. Inspirerade av en annan länsavdelning, Hela Sverige Ska Leva X-ing Gävleborg, finns planer på att abonnera en buss för att tillsammans åka till Nyköping och besöka Landsbygdsriksdagen.

Aktiviteter för unga saknas

Förhoppningen är att arbetet med unga kan inspirera de lokala utvecklingsgrupperna i Halland att involvera unga mer i sina respektive verksamheter. För att ta reda på mer arbetar länsavdelningen just nu också med en undersökning av hur medlemsföreningarna arbetar med ungdomar i åldern 13–25 år. Finns det några aktiviteter för målgruppen? Matchar någon i styrelsen ålderskategorin?

– Tyvärr visar undersökningen att ungdomar i åldern 13–25 år inte är engagerade i utvecklingsgrupper. I nuläget finns inte heller några aktiviteter som riktar sig till den åldersgruppen, förklarar Susanne.

Aktiv valberedning: En framgångsfaktor

Hallands länsavdelning har däremot lyckats med det som många föreningar strävar efter, nämligen att få med sig unga i styrelsen. För närvarande är tre av tio styrelseledamöter under 30 år, och i övriga gruppen finns också en mix av åldrar och kommuntillhörighet.

– En framgångsfaktor för oss har varit en aktiv valberedning som har arbetat med ett tydligt uppdrag inför årsmötet 2022, nämligen att tillsätta yngre förmågor. Sedan dess har ett förändringsarbete pågått där vi aktivt arbetar för att hitta bra arbetssätt där allas kompetenser tas tillvara genom olika tematiska arbetsgrupper. Inför kommande verksamhetsår ser vi gärna att alla kommuner blir representerade i styrelsen och att vi ännu mer ska ta tillvara ungdomsperspektivet i organisationen, förklarar Susanne.

Emma och Oskar blev headhuntade

Två personer som båda är under 30 och aktiva i Hela Sverige Halland är Emma Svensson och Oskar Gybäck. Båda blev headhuntade till länsavdelningen av valberedningen. Emma berättar att hon kände till Hela Sverige Ska Levas arbete sedan tidigare genom debattinlägg och andra inspel av bland annat Terese Bengard. Däremot kände hon inte till att det fanns en länsavdelning lokalt utan förklarar att ”det var valberedningen som hittade mig”. Oskar kände inte alls till organisationen innan han gick med 2022 men har lång erfarenhet av engagemang hemma i byn.

Emma och Oskar förklarar att de båda drivs av flera frågor, men den gemensamma punkten är att bidra till ett bättre samhälle i hela Sverige.

– Jag är engagerad för att landsbygdsutveckling är en förutsättning för att hela landet Sverige ska fungera bra. Jag brinner också lite extra för beredskapsfrågor och frågor kopplat till livsmedelproduktion, förklarar Emma.

– Min förhoppning är att kunna bidra till ett bättre Sverige, med start i Halland.  Särskilt engagerar jag mig för frågor kopplade till lokaler för föreningar och småföretagare, hyresbostäder för unga och äldre i byar, samt kollektivtrafiken, berättar Oskar.

Precis som Susanne lyfter Emma och Oskar behovet av att få in fler unga i föreningslivet och landsbygdsutvecklingen, inte minst för att få med alla perspektiv och skapa ett hållbart engagemang. Oskar förklarar:

– Jag tycker det är viktigt att inkludera alla åldrar, från barn till äldre. Tyvärr ser jag en brist på engagerade personer som inte är pensionärer. Så de få som är engagerade orkar tyvärr inte i längden.