Hela Sverige
Skrifter & Rapporter7 november, 2020

Bilda bygdebolag!

 

En handbok om hur man bildar och driver bygdebolag. Fakta, inspiration och bilder. Resultatet av ett projekt med samma namn, drivet av Coompanion i samarbete med Hela Sverige ska leva och SLU. För närvarande enbart i digital form. 2020. 36 sidor.

#Lokal ekonomi#Tips & Guider