Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Blogg
GÄSTBLOGG: Rebecka Hansson om sin smarta hembygd Unnaryd

184,5 miljoner i lokala resurser.

Hela Sverige ska levas gästbloggare Rebecka Hansson bjöd in Louise Kramnäs Larsson och Gabriella Lönngren från Vuollerims bygdebolag för att inspirera i Halland.

Under oktober månad 2022 började en del bygdebor i Unnaryd bli varse att något var på gång. Affischer vid olika butiker bjöd in till inspirationsföredrag och en del bygdebor fick inbjudan om att engagera sig för en Lokalekonomisk analys. Aktiviteterna spreds i olika kanaler. Allt skulle dra igång med att träffas under samma vecka; första veckan i november.

För en del i bygden startade dessa aktiviteter att gro långt tidigare, nämligen i slutet på december 2021. En tidig måndagsmorgon träffades ett tiotal bygdebor inne på Prästgården, ditlockade av verksamhetsledare Marion Eckardt från Lokalt Ledd Utveckling Halland. Nyfiket lyssnades det till Marions idé om ett projekt för Smarta Landsbygder där Unnaryd skulle kunna bli en av bygderna att praktiskt dra igång något i. Det skulle dock krävas ett engagemang från bygden, därav den tidiga morgonsamlingen. Fanns intresset? Inget självklart ja följde. Snarare en stunds tveksamhet uppstod, som senare följdes av diskussioner; Vad menas egentligen med en ”Smart” landsbygd – har vi inte varit det hela tiden? Hur mycket av detta kommer vara något som en annan säger till oss vad vi ska göra? Hur mycket får bygdens folk vara med och påverka i projektets innehåll? Är det ännu ett tomtebloss av aktiviteter som sedan försvinner lika plötsligt som det kom? Efter en stunds diskussion kom dock slutsatsen; jo diskussionen tyder på att vi har omsorg för bygdens engagemang. Svaret till Marion blev ja, det finns intresse.

"Vad menas egentligen med en smart landsbygd - har vi inte varit det hela tiden?"

Jag som skriver, Rebecka, var en av dem som deltog den där tidiga decembermorgonen 2021. Månaderna efteråt följdes av väntan på att projektet skulle gå igenom en beslutsprocess innan besked kunde lämnas till bygdeborna. För min del var dessa månaderna fyllda av hjärnaktivitet. Diskussionerna från mötet hade väckt liv i tankebanorna kring samhällsengagemang och ansvar, vem är den där någon som kan driva saker i en bygd framåt? En längtan att utforska vidare hade väckts så när Marion återkopplade till oss alla med en inbjudan om att besöka en dansk bygd som hade varit involverad i ett liknande projekt tog jag tillfället att åka. Och när beskedet kom att projektet blivit beviljat och att en projektledare skulle anställas sökte jag tjänsten.

Skapa rum för meningsfulla samtal

Första måndagen i maj 2022 fortsatte resan med projektet, men nu med mig som ”projektledare”, på uppdrag av Lokalt Ledd Utveckling Halland. För Unnaryds del titulerade jag mig dock snabbt som ”bycoach” eller ”processledare”. En viktig aspekt, enligt mig, är att göra rum för meningsfulla samtal och att lita på att vi som samlas vet bäst tillsammans hur vi gör bygden ”smartare”. Därför har också mycket av min tid gått till att bjuda in personer till samtal.

Så, tillbaka till den första veckan i november. Dels skulle en grupp nyfikna människor träffas för att höra mer om den Lokalekonomiska analysen. Syftet med en Lokalekonomisk analys är att skapa ett underlag för en lokal handlingsplan. En lokal arbetsgrupp bearbetar tillsammans ett statistikunderlag från Statistikmyndigheten SCB över socknens totala inkomster och lägger till lokalkännedom om konsumtion, utbud och lokala resurser för att skapa en bild av möjligheterna för den lokala ekonomin.

"Från den danska byn Torup kom Peter Plant och delade med sig av deras resa och handlingskraft."

Det som också skulle ske under samma novembervecka var en inspirationsföreläsning på Alebo Pensionat. Från den danska byn Torup kom Peter Plant och delade med sig av deras resa och handlingskraft. (Peter och jag hade träffats tidigare under året, under resan till den danska bygd som också fått epitetet ”smart”, då via det europeiska projektet ”Smarta Rural ’21”.) Under kvällen på Alebo skedde en omröstning kring vilka fler inspirationsämnen som bygden önskade. Utifrån resultatet fortsatte inspirationsaktiviteterna under vintern med olika teman och gäster: ”Bygdebolag från jord till bord” med Vuollerims bygdebolag, ”Energi” med Anders Björbole från Coompanion Värmland och ”Vår tids stora utmaningar” med David Jonstad.

Inspirerande bygdeting

Personligen blev jag mest inspirerad av den träff som vi kom att kalla ”Bygdeting 2023”. Ungefär 20 personer inspirerade varandra med egna samtalsgrupper utifrån frågan ”Vad skulle du vilja utveckla och varför?” Det fanns alltså ingen agenda när vi först sågs i församlingshemmet, istället vägledde jag deltagarna att själva sätta dagens samtalsämnen via en mötesmetod som kallas ”Open Space Technology”. Därmed skapade vi en gemensam agenda med fyra parallella pass under två omgångar. De följande åtta passen genomfördes under eftermiddagen:

  • Mobilitet – kollektivtrafik, cykling, bildelning, trafiksäkerhet etc.
  • Välkomstkommitté – introduktion till nyanlända
  • En förening för föreningslivet – återuppliva samhällsföreningen i detta syfte
  • Studiecirkel i prepping
  • Bostadsförmedling och arbetsförmedling
  • Energi – användning och produktion
  • Mörkerpark – Woods of Halland
  • Tillsammansodling potatis

Parallellt med alla dessa inspirerande träffar för hela bygden under vintern/våren 2023 fortsatte en liten arbetsgrupp att ses för att färdigställa den lokalekonomiska analysen. Jag är oerhört tacksam över att få ha varit med när vi i denna grupp diskuterat, utmanats och vridit på lokalekonomin i Södra Unnaryds socken. Jag tänker att det krävs mod för att våga delge sin egna lokalkännedom och låta den vävas samman med grannararnas för att till sist nedtecknas som bygdens gemensamma analys. Den slutgiltiga sammanställningen trycktes upp och delades ut under en grillkväll innan sommaren 2023 tillsammans med en genomgång av arbetet. Här kommer några utvalda ord, från skriften ”Lokalekonomisk analys i Södra Unnaryd socken”, som kan vara särskilt intressant för bygden att ta med sig sett utifrån ett lokalekonomiskt perspektiv:

”Till att börja med har det identifierats 282 personer som pendlar in till bygden för arbete men som bor på annan ort. Samtidigt som statistiken över fastigheter visar på 323 småhusfastigheter som antingen är fritidshus eller obebodda. Kanske finns det en boende potential för in-pendlare som skulle gynna lokalekonomin? Fortsättningsvis slår analysen fast att bygdens totala disponibla inkomst 2022 uppgår till 184,5 miljoner kronor. Utav dessa är det 25% som konsumeras lokalt medan bygden får ett läckage om 138 miljoner kronor som konsumeras utanför bygden. Arbetsgruppen har i analysen tittat på vilka varor och tjänster som konsumeras utanför bygden och har med hjälp av detta identifierat möjligheter för en lokal fönsterputsare och en lokal städfirma. Till sist slår analysen fast att det finns ett flertal intressanta resurser i form av fastigheter och lokaler med möjligheter för bättre utnyttjande som skulle bidra till att utveckla bygdens lokalekonomi ytterligare. Kanske skulle en befintlig fastighet kunna bli bygdens Allaktivitetshus som en samlingsplats för bygden?”

Vad blir vårt nästa eleganta steg tillsammans?

Så här i oktober 2023, funderar jag på vad slutsatserna blivit? Som projektledare för Lokalt Ledd Utveckling Halland är mitt uppdrag nämligen att göra just det; dra slutsatser, avsluta och dokumentera möjliga metoder för fortsättning i något vi nu kallar en Metodkatalog. Men som ”bycoach” i Unnaryd undrar jag snarare hur vi som bygd fortsätter? Vad blir vårt nästa eleganta steg tillsammans? Tillsammansodling av potatis har ju bara testats denna första säsong, de nya invalda krafterna i Samhällsföreningen har bara precis fått starta igång och en del bygdebor har bara precis börjat höras i det gemensamma samtalet om våra mötesplatser.

"Det enda jag med säkerhet kan skriva nu är att jag med stor glädje är en av de där ”några” som kan driva saker i vår gemensamma bygd ."

Det enda jag med säkerhet kan skriva nu är att jag med stor glädje är en av de där ”några” som kan driva saker i vår gemensamma bygd Unnaryd framåt. För jag brukar påminna mig själv om vad Moder Teresa ska ha sagt: ”Tvivla aldrig på att en liten grupp av eftertänksamma, engagerade medborgare kan förändra världen. Det är faktiskt det enda som någonsin har gjort det.” Så om du också känner dig som en eftertänksam och engagerad medborgare så får du gärna höra av dig. Om inte för att förändra något, så i alla fall för att låta meningsfulla samtal, aktiviteter och människor växa i vår bygd.

Nyfiken på Lokalekonomisk analys? Här kan du ta del av en praktisk guide om hur den funkar och vad som är bra att tänka på.

Projektet i Unnaryd har drivits via den ideella föreningen Lokalt Ledd Utveckling Halland, som arbetar med landsbygdsutveckling genom Leadermetoden. Lokal utveckling Sverige är en förening som samlar Sveriges Leader-områden och på deras hemsida hittar du kontaktuppgifter till dem alla. Kanske finns möjligheter att påbörja en utvecklingsresa också i din bygd?