Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Pressmeddelande

BYANÄTSFORUM I NY REGI.

 

Nu har Byanätsforums nya webbplats lanserats – ett samarbete mellan Hela Sverige ska leva, Coompanion och LRF och en nystart för nätverket.

– Viktiga texter och mallar från den förra webben har uppdaterats och blir en del i den nya modernare och responsiva webbplatsen, säger Tommy Nilsson som är en av två projektledare.

Byanätsforum är ett nätverk med bredbandsföreningar som bygger byanät runt omkring på svensk landsbygd. Initiativet togs initialt av regeringens Bredbandsforum som drev det från 2015 fram till i våras då Hela Sverige ska leva, Coompanion och LRF successivt tog över verksamheten efter att ha fått projektpengar beviljade ur landsbygdsprogrammet. Anna Johansson från Umeå och Tommy Nilsson från Gränna är projektledare och till sin hjälp har de resurser på deltidstjänster från Coompanion och LRF samt en ekonomiresurs.

– Med den nya webbplatsen hoppas vi att våra medlemmar ska hitta stöd i sina olika faser i byanätsprocessen från att bygga upp till att eventuellt avveckla föreningen. Vi har även en helpdesk dit våra medlemmar kan ringa för att få rådgivning så nu är vi verkligen laddade för att dra igång verksamheten på allvar, säger Anna Johansson.

Nya Byanätsforum ska stå på fyra ben; ge information, agera företrädande, erbjuda nätverksmöjligheter och ge professionell rådgivning. Verksamheten leds ytterst av en styrgrupp med representanter för de tre samarbetsorganisationerna och till stöd finns även resurspersoner från referensorganisationerna Bredbandsforum och Post- och telestyrelsen.

– Vi vill att så många som möjligt ska ta del av Byanätsforums nya webb och hoppas den ska få stor spridning både bland gamla medlemmar i Byanätsforum och nya tillkommande bredbandsföreningar som kanske ännu inte kommit i kontakt med Byanätsforum, förklarar Tommy Nilsson.

Gå till: www.byanatsforum.se

 

Kontakt

Tommy Nilsson, projektledare Byanätsforum

Tel: 010-479 77 41, tommy.nilsson@helasverige.se

Anna Johansson, projektledare Byanätsforum

Tel: 010-479 77 49, anna.johansson@helasverige.se