Hela Sverige
Artikel28 mars, 2022

Glädjande nyheter från Byanätsforum.

 

Byanätsforum har nu fått slutligt besked från Jordbruksverket om ett nytt projekt. Det innebär att den ideella föreningen Byanätsforum som bildades för ett år sedan får en bra start för sin verksamhet – att skapa nytta för medlemmarna, lyfta de lokala bredbandsföreningarnas perspektiv och på sikt bli en självfinansierad förening.

– Nu hoppas vi att landets alla bredbandsföreningar ska bli medlemmar för att Byanätsforum ännu bättre ska kunna driva frågor och göra sin röst hörd, säger Anna Johansson, projektsamordnare på Hela Sverige ska leva och tidigare projektledare för Byanätsforum.
Om Byanätsforum: Byanätsforum ideell förening är en intresseorganisation för landets bredbandsföreningar. Styrelsen består av ledamöter från fem bredbandsföreningar samt från samarbetsorganisationerna Hela Sverige ska leva, Coompanion, LRF och Svenska Stadsnätsföreningen. Föreningen arbetar med information, nätverk, kunskap, värdeskapande och företrädarskap samt driver och utvecklar verksamheten efter de behov bredbandsföreningarna har och de regelverk som uppkommer.
En ny verksamhetsledare för Byanätsforum, Mikael Carlsson Kerstell är på plats för att fortsätta att driva verksamheten framåt tillsammans med övriga medarbetare på Byanätsforums kansli.

#Byanätsforum#Infrastruktur