Hela Sverige
Skrifter & Rapporter7 mars, 2002

Bygdens röst.

 

Bygdens röst – mellan medborgare och kommun tar upp olika alternativ till hur lokal demokrati kan utvecklas. Finns endast i elektronisk version. 72 sidor.

#Lokal utveckling#Lokalt inflytande