Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Pressmeddelande

Glädjande beslut om 700 MHz-bandet

 

Vi välkomnar nyheten att delar av 700 MHz-bandet kommer att släppas fritt för digital kommunikation. Utbyggnaden av digital infrastruktur är en av vår tids största infrastruktursatsningar och för landsbygden är det absolut nödvändigt för att säkra möjligheten att bo där man vill och samtidigt kunna delta i det demokratiska samhället och ta del av nödvändig service.

Det är på landsbygden som problemen med digital infrastruktur märks allra tydligast och när kopparnätet nu monteras ner, blir det ännu viktigare att kunna koppla upp sig mobilt.

– Vi beklagade regeringens beslut att avbryta auktioneringen av 700 MHz-bandet förra året eftersom det minskade chanserna till snabb uppkoppling i hela Sverige. Nu gläds vi åt att regeringen tänkt om och tar ett viktigt steg framåt för att nå bredbandsmålet, säger Terese Bengard, verksamhetschef på riksorganisationen Hela Sverige ska leva och ledamot i styrgruppen för det nationella Bredbandsforum.

– Vi hade ändå önskat att hela 700 MHz-bandet skulle öppnas upp och vill uppmana regeringen att se över möjligheterna att göra så i framtiden, säger Staffan Nilsson, en av Hela Sverige ska levas två ordförande.

För att alla ska få del av bredbandsutbyggnaden måste den täcka tillräckligt med ytor och tillåta tillräckligt hög hastighet – minst 10 Mbit/s behövs om det ska vara hållbart i längden. 700 MHz-bandet kommer att ge ett gott stöd för detta: det kommer att kunna täcka stora delar av de områden som finns på glesbygden och minska risken för överbelastning av andra nät. Detta ökar tryggheten och ger möjligheter som många på landsbygden idag bara kan drömma om.

– Nu hoppas vi att alla aktörer agerar snabbt så att det här historiska teknikskiftet verkligen omfattar alla i hela Sverige, säger Staffan Nilsson.

 

KONTAKT

Staffan Nilsson, ordförande Hela Sverige ska leva

E-post: staffan.nilsson@helasverige.se

Telefon: 070 578 00 22

 

Terese Bengard, verksamhetschef Hela Sverige ska leva

E-post: terese.bengard@helasverige.se

Telefon: 070 295 21 25

 

Linn Hjort, kommunikatör Hela Sverige ska leva

E-post: linn.hjort@helasverige.se

Telefon: 070 233 21 07