Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Pressmeddelande

Glädjebesked om servicen

 

Regeringen har beslutat att etablera tio nya servicekontor i Försäkringskassans, Pensionsmyndighetens och Skatteverkets regi i socialt utsatta områden och på landsbygder som har långt till statlig service. En samlande organisation för att stärka den lokala statliga servicen ska också bildas.

Detta är ytterligare ett glädjebesked för vår organisation, som i många år arbetat för att alla som bor i Sverige ska ha tillgång till lokal service, oavsett var man bor i landet.

– En stor del av servicen på mindre orter sköts av lokala föreningar, men deras ideella arbete ska vara ett komplement till – inte en ersättning för – statens uppdrag. De orter som idag går runt tack vare ett ideellt arbete behöver ett konkret tecken på att staten finns till även för dem. Regeringens satsning är ett gott sådant tecken, säger Åse Classon, ordförande för Hela Sverige ska leva.

I en Novusundersökning som vi lät göra i slutet av 2016 svarade 60 procent att grundläggande service var allra viktigast för att landsbygden ska kunna fungera på ett tillfredsställande sätt.

– Tillgången på service kan utgöra skillnaden mellan att kunna bo kvar i en bygd eller tvingas flytta. Brist på service kan upplevas som orättvist och bidrar till att öka klyftan mellan stad och land, liksom mellan socialt utsatta och mer välbärgade områden i storstäderna. En väl utbyggd service kan å andra sidan bidra till att skapa ett land i balans, säger Staffan Nilsson, även han ordförande för Hela Sverige ska leva.

Satsningen på fler servicekontor kommer också väldigt lägligt, då vi startar serviceprojektet ”Service i samverkan” nu i höst. Projektet kommer att genomföras i elva kommuner i sex län. I varje kommun ska en ny lokal servicelösning etableras under projekttiden och samverkan mellan de ideella krafterna, kommunen och lokala företagare ska utvecklas.

– Tillsammans kan vårt projekt, regeringens satsning och alla ideella föreningars idoga arbete skapa en bättre förutsättning för innovativa servicelösningar, bättre samarbete och större tillgång till service. Nu känns det äntligen som om vi arbetar i medvind och för samma mål! säger Terese Bengard, verksamhetschef på Hela Sverige ska leva.

 

KONTAKT

Åse Classon, ordförande Hela Sverige ska leva

E-post: ase.classon@helasverige.se

Telefon: 070 581 35 50

 

Staffan Nilsson, ordförande Hela Sverige ska leva

E-post: staffan.nilsson@helasverige.se

Telefon: 070 578 00 22

 

Terese Bengard, verksamhetschef Hela Sverige ska leva

E-post: terese.bengard@helasverige.se

Telefon: 070 295 21 25

 

Linn Hjort, kommunikatör Hela Sverige ska leva

E-post: linn.hjort@helasverige.se

Telefon: 070 233 21 07