Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Pressmeddelande

Hälften saknar bredband i glesbygd – 97% av finansieringen saknas.

 

Vikten av att ha fungerande uppkoppling har varit och är en väldigt aktuell fråga, som nu har blivit mycket påtaglig den senaste tiden i och med coronapandemin. Nu släpper riksorganisationen Hela Sverige ska leva en ny Balansrapport om hur utbyggnaden ser ut i Sverige. Den visar att vi är långt ifrån klara med utbyggnaden och att hälften (52%) saknar bredband i glesbygd. Samtidigt drar jordbruksverket in nästan 200 miljoner kronor från bredbandsutbyggnaden för att istället prioritera andra åtgärder.

Rapporten visar också att det enligt PTS (Post- och telestyrelsen) saknas 22 miljarder kronor för att uppnå målet om att hela Sverige ska ha tillgång till bredband. Enligt nya förslaget satsar regeringen 650 miljoner kronor vilket innebär att 97% av finansieringen saknas. Och nu försvann också drygt 195 miljoner kronor till vilket berör flera 10 000-tals potentiella anslutningar.

– Det är lätt att tro av den retorik som används att vi är klara med bredbandsutbyggnaden i Sverige, men rapporten visar att så inte är fallet. Om vi inte fortsätter bygga ut och finner finansiering till de delar som marknaden inte vill bygga på kommer vi skapa ett digitalt utanförskap som kan få stora konsekvenser, säger verksamhetschef för riksorganisationen Hela Sverige ska leva, Terese Bengard.

Balansrapporten visar också skillnader i regioner samt att det är framförallt byanäten som byggt ut på landsbygden.

– I pandemins spår ser vi vikten av att ha en fungerande bredbandsstruktur, när undervisning, rådgivning, arbete och även kulturella och sociala fritidsengagemang ska kunna och bör genomföras från hemmet.
Vi hoppas verkligen att denna rapport ger underlag för att kunna fatta nödvändiga beslut om fortsatt finansiering av utbyggnaden, säger en av två ordförande för riksorganisationen Hela Sverige ska leva, Staffan Nilsson.

För att läsa hela rapporten, klicka här.

Balansrapporterna är en serie kortrapporter som ges ut av Hela Sverige ska leva, där ”Balansrapport #5 – Bredband i hela landet” är den femte i raden. Rapporternas syfte är att belysa balansen mellan land och stad inom olika områden.

Kontakt:

Terese Bengard, verksamhetschef Riksorganisationen Hela Sverige ska leva
E-post: terese.bengard@helasverige.se
Telefon: 070 295 21 25

Sandra Gardmo, kommunikatör Riksorganisationen Hela Sverige ska leva
E-post: sandra.gardmo@helasverige.se
Telefon: 070 231 19 01