Hela Sverige
Pressmeddelande16 februari, 2018

Hela Sverige ska leva tar över Byanätsforum.

 

Nu tar Hela Sverige ska leva över Byanätsforum tillsammans med LRF och Coompanion. Våra organisationer har fått projektmedel via landsbygdsprogrammet för att främja bredbandssamverkan. Detta kommer att möjliggöra en utveckling av Byanätsforum.

Byanätsforum kommer att ha följande inriktning:

INFORMATION: Ökad kunskap till byanäten med webbplats, informationsmaterial, sociala medier, nyhetsbrev, med mera.
NÄTVERK: Byanätsforum ska bygga nätverk mellan byanät, marknadsaktörer och myndigheter samt med andra organisationer som är av nytta för byanäten.
RÅDGIVNING: Vägledning, helpdesk samt ekonomisk, juridisk och organisatorisk rådgivning till byanäten.
FÖRETRÄDARSKAP: Representera byanäten och synliggöra betydelsen av byanät för att uppnå bredbandsmålet i Sverige.
Byanätsforum riktar sig både till byanät som ska bildas, byanät som driftar sitt eget nät och byanät som vill sälja sitt nät. Projektet ska pågå under två år till slutet av 2019. Just nu pågår rekrytering av två medarbetare och överlämning från Bredbandsforum till det nya projektet.

Kort historik
Byanätsforum lanserades i mars 2015 och är ursprungligen ett initiativ inom ramen för regeringens Bredbandsforum. Initiativet har sin grund i en bedömning från Bredbandsforums styrgrupp om att byggnation och förvaltning av lokala bredbandsnät medför stora behov av teknisk, juridisk och ekonomisk rådgivning.

KONTAKT

Terese Bengard, verksamhetschef Riksorganisationen Hela Sverige ska leva

Telefon: 070 295 21 25

E-post: terese.bengard@helasverige.se

 

Ulrik Strömberg, handläggare Riksorganisationen Hela Sverige ska leva

Telefon: 070 641 44 14

E-post: ulrik.stromberg@helasverige.se

#Byanätsforum