Hela Sverige
Artikel11 mars, 2012

Kommunal strategi bidrar till bredband på landsbygden.

 

Hela Sverige ska leva jobbar för att varenda by ska ha tillgång till 100 Mbit/s senast år 2015
och samtliga hushåll 2020. Regeringens mål är att 90 procent av de svenska hushållen och
företagen ska ha 100 Mb/s i uppkoppling senast år 2020. Strategin i korthet är att marknaden
ska leverera bredband till de som bor i tätorter och små samhällen, vilket ungefär motsvarar
90 procent av de svenska hushållen och företagen. Kommunal bredbandstrategi

#Digitalisering