Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Skrifter & Rapporter

Lokal förvaltning av naturresurser, dokumentation.

 

I maj 2005 genomfördes en konferens om lokal förvaltning av naturreserurser, arrangerad av bland andra Hela Sverige ska leva. Här samlades politiker, praktiker, forskare och tjänstemän för att tala om hur lokal förvaltning av naturresurser kan bidra till lokal utveckling och ekonomisk tillväxt, samt en god skötsel av naturen i enlighet med den svenska naturvårdspolitiken. Här diskuterades viljeinriktningar, praktiska svårigheter, framgångar och möjligheter. 19 sidor