Hela Sverige
Skrifter & Rapporter7 mars, 2011

Kvinnors entreprenörskap på landsbygden.

 

I slutrapporten av projektet Kvinnors entreprenörskap på landsbygden berättas om de tre delprojekten. Här finns slutsatser, erfarenheter, kommentarer och intressant läsning. 12 sidor.

#Innovation