Hela Sverige
Skrifter & Rapporter7 mars, 2011

Kvinnors entreprenörskap på landsbygden.

 

Hela Sverige ska leva drev tre delprojekt inom området kvinnors entreprenörskap på landsbygden. I den här foldern presenteras projektet. Himlarand var en nyskapande företagarutbildning i samarbete med Halmstad högskola. I Kvinnors skrivbyrå skrev kvinnor om sina liv och synliggjorde kvinnors liv under 1900-talet. Det tredje delprojektet var en kartläggning av kvinnors företagande och entreprenörskap. En sammanställning gjordes av projekt inom ämnet kvinnors företagande och entreprenörskap som drivits inom Hela Sverige ska leva med flera organisationer. 8 sidor.

#Innovation#Lokal utveckling