Hela Sverige
Artikel11 mars, 2012

Landsbygdens företag kan utvecklas med lokalt kapital.

 

Banker som sviker och tungrodd byråkrati hindrar den lokala ekonomins tillväxt. Kreativa
byutvecklingsgrupper möter nu problemet och startar bygdebolag som stärker de lokala finanserna och vänder utvecklingen. debattartikel_lokalt_kapital

#Finansiering#Lokal ekonomi