Hela Sverige
Artikel14 maj, 2019

Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting.

 

Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU 2018:74)

#Remissvar