Hela Sverige
Skrifter & Rapporter7 mars, 2011

Lokal utvecklingsplanering.

 

I denna 4-sidiga broschyr kan du läsa om Hela Sverige ska levas arbete för lokal planering som en metod för mobilisering och lokal utveckling. Här beskrivs även steg för steg hur processen kring att göra en plan går till.

#Lokal utveckling