Hela Sverige
Artikel20 december, 2017

Människor trivs ofta sämre om de bor i tätt bebyggda områden.

 

Satsningar på växande städer behöver inte hänga ihop med ökat ekonomiskt välstånd för befolkningen som helhet. Det skriver Josefin Heed och Terese Bengard.

Läs mer här!

#Bostäder#Urban norm