Hela Sverige
Skrifter & Rapporter6 mars, 2015

Mikrofonden.

 

En broschyr som presenterar Mikrofonden Sverige och de regionala mikrofonderna. Mikrofonderna är i uppbyggnadsskedet och ser sig som Almis motsvarighet för företag och verksamheter inom social ekonomi och lokal utveckling. 4 sidor.

#Lokal ekonomi