Hela Sverige
Pressmeddelande5 oktober, 2020

Nu lanserar vi servicebanken.

 

Servicebanken är en resurs för alla som arbetar med lösningar för lokal service. Här hittar man verktyg, metoder, goda exempel och inspiration på hur man kan jobba med service i samverkan i sitt lokala samhälle.

Materialet är en sammanställning från de samlade lärdomarna från pilotprojektet Service i samverkan.

– Servicebanken vänder sig till alla som vill jobba med lokal service, både lokalsamhällen, kommuner och regioner, säger Åse Classon, ordförande i projektets styrgrupp och en av två ordförande i Hela Sverige ska leva.

De elva kommunerna som deltagit i projektet är spridda över hela Sverige och banken ger praktiska exempel i form av bilder och berättelser kring hur de tänkt och arbetat för att förverkliga lösningar som passar just deras förutsättningar. Tipsrutor och länkar i anslutning till berättelserna leder vidare till fördjupning och reflektion.

– Det är väldigt tydligt att det inte finns en lösning som kan implementeras överallt i hela landet. Bygderna är olika och det behövs ett batteri av olika lösningar för att passa, säger Åse Classon.

Men för att skapa lösningarna krävs samarbete mellan kommunen och lokalsamhället och det är inte alltid lätt att veta hur man får till det.

– Det viktiga och svåra är att hitta de processer som leder fram till de lösningar som passar bäst i den egna kommunen. Därför ger vi många olika metoder för hur man får igång ett bra samarbete. Sedan kommer lösningarna av sig själv, säger Åse Classon som för övrigt tror att samarbetet kring de nya servicelösningarna varit avgörande för framtidstron i flera av bygderna som deltagit.

Länk till servicebanken.

 

Kontaktpersoner:

Åse Classon, ordförande i styrgruppen för projektet Service i samverkan samt en av två ordföranden i Riksorganisationen Hela sverige ska leva, tfn 070-581 35 50.

Sigrid Larsson, projektkoordinator, tfn 070-249 05 86.

Karin Wenström, kommunikatör Riksorganisationen Hela Sverige ska leva, tfn 0732-44 95 64.

 

Projektpartners och medfinansiärer i pilotprojektet Service i samverkan: Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Östergötland, Region Kronoberg, Länsstyrelsen Södermanland, Länsstyrelsen i Dalarna, Sveriges kommuner och landsting, Arvidsjaurs kommun, Skellefteå kommun, Storumans kommun, Älvdalens kommun, Ludvika kommun, Flens kommun, Vingåkers kommun, Norrköpings kommun, Motala kommun, Ljungby kommun, Älmhults kommun, Hela Sverige ska leva Norrbotten, Hela Sverige ska leva Västerbotten, Hela Sverige ska leva Dalarna, Hela Sverige ska leva Sörmland, Hela Sverige ska leva Östergötland, Hela Sverige ska leva Kronoberg.

Projektet delfinansieras genom landsbygdsprogrammet med Tillväxtverket som stödmyndighet.

#Lokal service#Service i samverkan