Hela Sverige
Skrifter & Rapporter7 mars, 2022

Handbok för goda exempel.

 

Trettioen goda exempel på hur sju EU-länder stöttar service på sina landsbygder. Medverkar gör Spanien, Grekland, Polen, Tyskland, Finland och Sverige genom Söderhamns kommun.

Handboken har tagits fram genom Interreg Europe-projektet SARURE (SAve RUral REtail). Handboken finns även på engelska. 80 sidor A4.

#Lokal service#Tips & Guider