Hela Sverige
Pressmeddelande4 maj, 2017

Post och telestyrelsen lägger ribban för lågt

 

Post- och telestyrelsen (PTS) har lagt ett förslag att alla ska ha rätt till minst 5 Mbit/s internet. Det är bra att nivån höjs – men det är fortfarande för lågt. Minst 10 Mbit/s bör vara en garanterad nivå om det ska vara hållbart i längden.

Just nu pågår ett intensivt arbete med att digitalisera Sverige. En ny bredbandsstrategi är framtagen där alla ska ha tillgång till bredband. Det har stor betydelse för det moderna samhället att vi genomför detta teknikskifte. Vi har länge drivit frågan som en av våra viktigaste då det är en förutsättning för att kunna delta i samhället, oavsett om du bor på landsbygden eller i staden.

Nu har PTS på uppdrag av staten föreslagit en ny nivå för den överföringshastighet som krävs för att säkerställa att alla hushåll och företag har tillgång till grundläggande internettjänster och kunna sköta sina arbeten och sin fritid fullt ut.

Nu kopplas kopparnätet ner i rask takt, och många blir beroende av bra mobil uppkoppling. För att till exempel kunna driva ett företag, men också när olyckan är framme. Stabil och snabb uppkoppling är en mycket viktig samhällsfunktion och behövs för att skapa trygghet. Framförallt skulle en för låg nivå drabba de som inte har andra alternativ än att använda den mobila uppkopplingen.

– Det är oroväckande med en för låg nivå på uppkopplingshastigheten. Det kan leda till överbelastade nät och att internetuppkoppling inte finns tillgängligt när det verkligen behövs. Det kan i vissa fall handla om liv och död, säger Terese Bengard, verksamhetschef på Hela Sverige ska leva och ledamot i styrgruppen för Bredbandsforum.

Redan idag ser vi att nätet inte klarar av den belastning som finns under vissa perioder, som exempelvis turismsäsonger, då hastigheten går ner och skapar stora problem för företag och privatpersoner.

Vi vet att allt fler tjänster utförs via nätet och att en för låg nivå på uppkopplingen skapar risker. Det är bättre att sikta högre nu när utbyggnaden sker än att komma i efterhand och höja nivån och behöva göra om jobbet – vilket PTS föreslår.

– Vi hoppas att regeringen ska uppmärksamma detta och att beslutet blir att nivån sätts till minst 10 Mbit/s för att kunna säkerställa en tryggare uppkoppling och en nivå som är mer hållbar i längden, säger Terese Bengard.

Det skulle också innebära att PTS får större möjligheter att se till att leverantörer håller vad de lovar och genomför den nödvändiga utbyggnaden i hela landet.

 

KONTAKT

Terese Bengard, verksamhetschef Hela Sverige ska leva

E-post: terese.bengard@helasverige.se

Telefon: 070 295 21 25

 

Linn Hjort, kommunikatör Hela Sverige ska leva

E-post: linn.hjort@helasverige.se

Telefon: 070 233 21 07

#Digitalisering