Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Artikel
Diarienr 22-8831

PTS förslag till föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare.

Hela Sverige ska leva är en riksorganisation vars syfte är att ge allmännytta genom att verka för goda villkor i hela landet, en god landsbygdsutveckling och en god balans mellan stad och land. Hela Sverige ska leva företräder byarörelsen och stöttas av medlemsorganisationer som vill att Hela Sverige ska leva. Infrastrukturfrågor är viktiga frågor för hela Sverige om vi ska ha likvärdiga förutsättningar att leva, bo och verka i hela landet.

Bakgrunden till PTS konsekvensutredning är ett flertal bindande EU-kommisionsbeslut, som leder till att föreskrifterna för undantag från tilllståndsplikt för användning av vissa radiosändare behöver förändras. En av förändringarna innebär en begränsning i användandet av 5 Ghz-bandet för utrustning monterad i tåg och fordon. Konsekvenser för ombord-wifi system för flyg och buss bedöms som små. Dock kan denna förändring kan ge en väsentlig kapacitetssänkning (ca 65% enligt konsekvensutredningen) på ombord- wifisystem på tåg, om än en viss osäkerhet föreligger på vilken reell kapacitetssänkning det kommer ge. Vissa begräsningar uppkommer idag även på grund av begränsningar i mobilnät.

Klicka på ladda ner PDF för att läsa vårt svar i sin helhet.