Hela Sverige
Artikel31 oktober, 2022
Diarienummer M2022/01470.

Remiss av EU-kommissionens förslag till förordning om restaurering av natur.

 

Vi är en riksorganisation vars syfte är att ge allmännytta genom att verka för goda villkor i hela landet, en god landsbygdsutveckling och en god balans mellan stad och land. Vi företräder byarörelsen och stöttas av medlemsorganisationer som vill att Hela Sverige ska leva. 

Utgångspunkten till förslaget är att en förordning som ska antas av EU-kommissionen ska bli lag om hur medlemsländerna ska utföra restaurering av natur med syfte att bevara biologisk mångfald, säkerställa uthålliga ekosystem och förbättra möjligheten att nå klimatmålen. Det syftet är bra och nödvändigt men beskrivningen om hur åtgärderna ska utföras och konsekvenser av effekter som kommer därav beskrivs inte med tillräckliga analyser.

Klicka här för att läsa svaret i sin helhet.

#Remissvar