Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Artikel

SKÄGGENÄS BYGDEGÅRDSFÖRENING, ÅRETS UTVECKLINGSGRUPP 2020.

 

Hela Sverige ska leva har utsett Skäggenäs Bygdegårdsförening till Årets lokala utvecklingsgrupp 2020.
Det är en mycket aktiv förening med över 1 000 personer som engagerar sig i olika frågor och aktiviteter och är en stark röst i olika frågor. Man engagerar sig i kraftledningsfrågor, exploatering, byggnation, trafiksäkerhet, grannsamverkan, vattenfrågor och har en tidning, barn- och ungdomsgrupp, trivselgrupp, växtodlingsgrupp, stickcafé, bridgegrupp, bokcirklar och uthyrning. Föreningen har en hög aktivitet året om för alla olika åldersgrupper i lokalsamhället. Ett inspirerande exempel för föreningar runt om i Sverige.

Skäggenäs bygdegårdsförening visste inte om att de var nominerade så det blev en rejäl överraskning för vice ordförande Ulf Palmberg när Hela Sverige ska leva ringde.

– Det är ju fantastiskt roligt att vinna. Vilken överraskning med både pengar, diplom och guldtacka, säger Ulf.

Skäggenäs bygdegård är centrum för många aktiviteter i bygden. Länge var gården en enkel stuga utan vatten som stod på en tomt som föreningen hyrde.

År 2017 fick föreningen en stuga i gåva av en medlem. Det blev startpunkten för ett stort utvecklingsarbete.

– Vi ville köpa tomten och dra in vatten och avlopp, vi ville bygga ihop husen, få ett nytt kök, nytt golv och handikappanpassade toaletter. Vi ville även ha ett nytt trädäck som band ihop utomhus, liksom ett stort tält på 100 kvadratmeter och en parkering.

De räknade ut att det skulle kosta 700 000 kronor, allt som allt.

– Vi fick bidrag från Boverket och Kalmar kommun, vi tiggde ihop både kök, golv, reglar och en del andra byggnadsgrejer. Vi fick sponsorbidrag av lokala företagare och privatpersoner. Sedan var vi ett pensionärsgäng som byggde, sammanfattar Ulf.

Med den nya byggnaden blev det ett annat drag i föreningen. Tidigare hade de ordnat sju pubaftnar per sommar. Nu exploderade verksamheten.

– Vi upptäckte exempelvis hur många intressanta människor som bodde i området. Att de kom och berättade blev en föreläsningsserie som varade hela hösten och våren, säger Ulf som fortfarande har en lång lista på personer som gärna kommer och pratar.

Föredragen handlade om allt möjligt. Någon hade åkt transsibiriska järnvägen och berättade om det, en annan var med på en rysk expedition till Nordpolen. Bygdens historia var också ett populärt ämne.

Ett nytt problem uppstod. Lokalen rymde inte fler än 50 personer, och nu hände det att folk fick vända i dörren.

Föreningen har satsat på fokusgrupper och varje fokusgrupp har en ansvarig. Några av fokusgrupperna arbetar med samhällsfrågor – föreningen har en stark röst i de frågor som berör dem och det finns grupper för både vattenfrågor, kraftledningen, trafiksäkerhet och byggnation. Utöver det finns grupper för olika typer av fritidsintressen.

Alla initiativ till aktiviteter kommer från fokusgrupperna och bygdegården står till förfogande gratis. År 2019 hade föreningen 1 000 medlemmar, 3 600 besökare och 132 förbokade tillfällen. Till det kommer spontanbesök som aldrig registreras.

– Tanken med verksamheten är kort och gott att få alla invånare att trivas och vilja bo kvar, inklusive ungdomarna, säger Ulf.

Vad gäller de tyngre frågorna jobbar föreningen för närvarande mycket med vattenfrågor. Svärjebäcken rinner ut i en havsvik och släpper ut både kväve och fosfor så pass att vattnet blir otjänligt för att bada. Linnéuniversitetet har tagit vattenprover och undersökt mängden tungmetaller i sedimentet.

Trafik- och trafiksäkerhetsfrågor har varit aktuellt vid flera tillfällen. De har byggt busskurer och ordnat så att de vuxna får följa med skolbussen både morgon och kväll. Nu planerar trafikgruppen för en cykel- och gångbana mellan Rockneby och Revsudden. Det förslag de lämnat in har en budget på 22 miljoner och förslaget ska snart tas upp i Trafikverkets planering.

På bilden syns från vänster: styrelseledamot Kajsa Bergman, styrelseledamot Kerstin Carlsson, vice ordförande Ulf Palmberg och ordförande Anders Thörnström.