Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Artikel
SOU 2023:16

Staten och betalningarna, SOU 2023:16.

Hela Sverige ska leva svarar regelbundet på olika typer av remisser - ofta från myndigheter och statliga utredningar.

SAMMANFATTNING

  • Staten spelar en viktig roll i en tid av snabb omställning på betalmarknaden – där kontanternas ställning bör stärkas.
  • En kombination av digitala och analoga betalmedel mildrar effekterna av det digitala utanförskapet, är en tillgång i tider av kris samt bidrar till möjligheterna att bo, besöka och driva företag i hela landet.
  • Frågan om betalningarna behöver ses i ett systemperspektiv tillsammans med annan grundläggande kommersiell service, som dagligvaror, drivmedel, postombud och apoteksombud, samt kritisk infrastruktur.
  • Lagstiftningen behöver utvecklas för att stärka kontanternas roll. För att de ska förbli ett fungerande betalmedel krävs både att de är fysiskt möjliga att ta ut och möjliga att använda i butik.

 

ÖVERGRIPANDE BEDÖMNING

Den snabba transformationen av det svenska betalningssystemet är ett komplext område som berör många aktörer i samhället. Hela Sverige ska leva tillhör inte ekosystemet för betalningar, men vi företräder byarörelsen och drivs av en vision att det ska vara möjligt att fullt ut delta i samhällslivet – oavsett var du bor. Utifrån den rollen vill i detta sammanhang lyfta några centrala ställningstaganden som vi menar behöver tillgodoses framåt. Vår övergripande bedömning är att staten spelar en viktig roll i en tid av snabb omställning på betalmarknaden – och att kontanternas ställning bör stärkas.

Ladda ner PDFen för att läsa remissvaret i sin helhet.