Hela Sverige
Skrifter & Rapporter6 mars, 2015

Ung i Tornedalen.

 

Ung i Tornedalen drevs av Hela Sverige ska leva Norrbotten. Unga skulle inspireras att engagera sig i samhällsutvecklingen och få verktyg att påverka sin livssituation. I projektet byggdes nätverk med vuxna – politiker, tjänstemän, företag, pensionärsorganisationer med flera – som stod till tjänst med struktur och kunskaper. I skriften finns erfarenheterna samlade. Här får vi också veta vilka utmaningar som ungdomar i Tornedalen har identifierat. 20 sidor.

#Unga på landsbygden