Hela Sverige
Skrifter & Rapporter6 mars, 2016

#Unga på landsbygden.

 

#ungapålandsbygden är ett projekt/initiativ som vill utmana storstadsnormen, uppmana vuxenvärlden till attitydförändring och öka förutsättningarna för ungas organisering på landsbygden. I den här skriften sammanfattas tankarna och vad som gjorts i projektet. 8 sidor.

#Unga på landsbygden