Hela Sverige
Skrifter & Rapporter6 mars, 2013

Ungdomsforum i norr.

 

Ett projekt i Västerbottens länsavdelnings regi. Ungdomar i tre olika bygder – stadsnära landsbygd, en fjällkommun och en ”mittemellan” – bestämde själva vad som var viktigt för dem och de tre grupperna hade mycket skilda drömmar. Läs om hur drömmarna förverkligades, och hur vuxenvärlden lärde sig nytt. 24 sidor.

#Unga på landsbygden