Hela Sverige
Skrifter & Rapporter7 mars, 2011

Utveckling av lokalt anpassade servicelösningar.

 

Resultatet av förstudien med samma namn. Här presenteras ett  förslag till modell för hur både den lokala, regionala och nationella nivån kan arbeta för att skapa en bra lokal service.

#Lokal service