Hela Sverige
Artikel21 maj, 2007

Vägverkets förslag till reviderad investeringsplan.

Hela Sverige ska leva svarar regelbundet på olika typer av remisser - ofta från myndigheter och statliga utredningar.

Vägverkets förslag till reviderad investeringsplan

#Infrastruktur#Remissvar