Hela Sverige
Skrifter & Rapporter7 mars, 2015

Vindkraftens lokala nytta.

 

Vårt projekt, Lokal vindkraft, utmynnade i en modell för hur lokalsamhället ska få återbäring av vindkraften. Modellen är framtagen av en arbetsgrupp bestående av många parter från vindkraftsnäringen. I skriften Vindkraftens lokala nytta, modell för delägande och bygdepengar, vindkraftens återbäring till bygder kan man läsa om modellen i detalj, följa resonemangen bakom den, läsa underlag och motiveringar, liksom informera sig om hur man gör i andra länder.

#Energiförsörjning#Hållbarhet#Lokal ekonomi#Lokalt inflytande#Naturresurser