Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Nyheter

Medborgarråd om klimatet – det första i Sverige.

Hela Sverige ska leva deltar i forskningsprojektet Fairtrans - som i mars 2024 startar ett nationellt medborgarråd om klimatet.

Sedan två år tillbaka är Hela Sverige ska leva partner i projektet Fairtrans, där civilsamhället medverkar till att forma en ny klimatpolitik och underlätta genomförandet av denna. Genom att mobilisera civilsamhället kan det skapas nya lösningar för hur en rättvis klimatomställning kan genomföras.

I mars 2024 startar projektet Sveriges första nationella medborgarråd om klimatet, med särskilt fokus på transporter. Deltagarna väljs ut slumpvis genom vetenskapliga metoder och speglar hela Sverige. Rådet ska tillsammans diskutera och föreslå klimatpolitiska åtgärder med stöd av experter inom området. Medborgarrådet kommer rösta om förslagen och presentera sina slutsatser i slutet av maj 2024.

Vill du veta mer?
Anmäl er till Fairtrans seminarium om medborgarrådet på Landsbygdsriksdagen.
Läs mer om medborgarrådet här.
Läs mer om en tidigare workshop där Hela Sverige medverkade: Hela Sverige

Forskningsprogrammet Fairtrans ska med civilsamhällets erfarenheter och engagemang underlätta och påskynda en rättvis klimatomställning. Programmet finansieras gemensamt av Mistra och Formas. Formas medel är en del av det nationella forskningsprogrammet för klimat.