Hela Sverige
Nyheter29 november, 2022

Inspirationskväll med Uffen Redhe

Måndagen den 28 nov var det digital utbildning för alla i
Hela Sverige ska Leva

  Uffen Redhe

Kursen är speciellt upplagd för ideella föreningar som vill bli bättre på̊ att söka och använda externa bidragspengar för investeringar i föreningen.

Kvällen leds av Uffen Redhe som är i särklass Sveriges mest framgångsrika bidragshämtare till svenskt föreningsliv med över en miljard i beviljade bidrag och förmedlade intäkter.

En givande kväll för kursdeltagarna många bra idéer hur vi ska söka bidrag från fonder, stiftelser, donationer, sponsring.

Kursen var på två timmar som gick fort när man har en bra föreläsare.
Den var gratis för alla medllemmar i Hela Sverige ska Leva.

Text Steen-Åke