Hela Sverige

Hur arbetar vi i Hela Sverige ska leva Sjuhärad.

Hela Sverige ska leva Sjuhärad är kanske viktigare än någonsin. I och med en ny omvärld, nya utmaningar och nya möjligheter har vår organisation en mycket viktigt roll att fylla.
Vi arbetar för ett land i balans, för att skapa likvärdiga förutsättningar för att kunna bo och leva i hela landet och för att alla människor ska vara inkluderade.

Hur arbetar Hela Sverige ska leva Sjuhärad?

Utvecklingsgrupperna väljer årligen ledamöter till Hela Sverige ska leva Sjuhärads styrelse, två från varje kommun.

Ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare bildar Hela Sverige ska leva Sjuhärad arbetsutskott.
Styrelsen adjungerar följande organisationer till sig: Coompanion Sjuhärad, ABF Sjuhärad, Vuxenskolan Sjuhärad och Hushållningssällskapet i Sjuhärad.

Hela Sverige ska leva Sjuhärad är en ideell förening där organisationen styrs av årsmötet och verksamheten av styrelsen och arbetsutskottet.
Hela Sverige ska leva Sjuhärad ingår tillsammans med de andra 23 länsbygderåd i Sverige i Riksorganisationen ”Hela Sverige ska leva”.

Hela Sverige ska leva Sjuhärad är också medlem i föreningen ”Lokal Utveckling Västra Götaland” som är en sammanslutning av Västra Götalands länsbygderåd (Länsbygderådet Skaraborg, Hela Sverige ska leva Fyrbodal och Göteborgsregionens Länsbygderåd).

Här är kommunerna i Sjuhärad.

Klicka på kartan för större bild.

Mer info om Sjuhärad »

Fakta om Sjuhärads verksamhet.

FÖRSLAG ELLER FRÅGOR TILL STYRELSEN

Du är välkommen med förslag på frågor som du vill att styrelsen ska behandla kontakta Tina Yngvesson eller någon annan i styrelsen.

Postadress:
c/o HJERTÉN STEFAN
SPARREGATAN 26
514 40 Limmared

Org nr: 868401-2795