Hela Sverige
Nyheter12 mars, 2022

Krishantering

Konferens i Krisberedskap är inställd kommer att köras i höst.

 

INBJUDAN

Hur ska vi hantera och förbereda oss på de överraskningar som kan komma i
klimatförändringens spår?
Vi planerar att genomföra en konferens i Krisberedskap där vi vill ge byalagen kunskap om krishantering och
sammanföra civilsamhället, kommuner och räddningstjänst för att de ska
komma fram till bästa sättet att samarbeta och nyttja de resurser som finns
optimalt vid uppkomna kriser.