Hela Sverige
Nyheter7 september, 2022

Matens Dag i Hofsnäs 14 aug

VI FÄRGADE HOFSNÄS GRÖNT

Så fick ju äntligen vara på Matens Dag i Hofsnäs. Strålande fint väder. Kanske för fint eftersom deltagandet inte var så fulltaligt som tidigare år. Eller så var det sviterna av pandemin som fortfarande förföljer oss.

Men vi som var där hade en väldigt trevlig dag med alla trevliga utställare som visade på bygdens kapacitet att producera goda och kvalificerade produkter som det erbjöds provsmakning på och även köp.

Det var även politiker på plats för en panel där de svarade på frågor, och vi fick med oss att alla partier står positiva till landsbygden. Vi fick även en klarare bild av hur de står inför valet.

Hela Sverige Ska Leva är en opolitisk rörelse och vi är religiöst obundna. Detta var ett av de budskap vi fick ut. Samt förklarade vi vad vi står för och lämnade ut hemsideadressen för de som var intresserade av att förkovra sig djupare i vad vi arbetar för.

Att hjälpa och stötta byalag och föreningar på landsbygden stärker hela Sverige på en nationell nivå. Och detta förmedlar vi på många sätt bland annat genom att stå till förfogande på platser som Matens Dag i Hofsnäs. Till vår glädje hade vi förmånen att dela ut massor av gröna flergångskassar med vår logga på som vi hoppas kommer till användning vid många shoppingtillfällen framöver.