Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet

Bli medlem hos oss

Hela Sverige ska leva Stockholms län, org. nr 802407-7433, är öppet för alla
lokala utvecklingsgrupper,  föreningar och folkrörelser på lokal och regional nivå som verkar för att Hela Sverige ska leva.

Våra stadgar här

Det finns många fördelar med att vara medlem i Länsbygderådet!
Folder sthlm bli medlem 2023

Tänk på att Hela Sveriges byalagsförsäkring ingår klicka här 

Alla medlemmar är synliga på internet och ingår i ett kontaktnät/nätverk.
Vi följer GDPR  läs här

Ni får vårt lokala nyhetsblad minst tre gånger per år och däremellan tips
om vad som är på gång i länet. Ni har möjlighet att få information om er organisation
och era aktiviteter i nyhetsbladet.

Ni kan få vägledning i arbete med egna projekt och vara med på utåtriktade
aktiviteter  som vi genomför, exempelvis konferenser, utbildningar och temadagar.
Medlemsavgifter:

100 kronor för lokal förening/grupp med enskilda medlemmar
200 kronor för lokal förening med föreningar som medlemmar
1 000 kronor för länstäckande medlemsorganisation
100 kronor för stödmedlem (enskilda personer)

Hela Sverige skall levas nyhetsblad

Ni får även riksorganisationens nyhetsblad som kommer fyra till fem gånger om året.
Här får ni information om vad Hela Sverige ska leva, nationellt, tycker i aktuella frågor,
vilka projekt som pågår, aktuella skrifter och annat.
Läs mer om riksorganisation och länsbygderåd här!

För att bli medlem i Hela Sverige ska leva Stockholms län använd underlaget här
(Välj Stockholms län):    Medlemsansökan här

Vår postadress är:
Hela Sverige ska leva, Stockholms län,
Box 45008, 104 30 Stockholm

Nordea Plusgiro: 4285101-4

Vilka utvecklingsgrupper finns i länet?

Är du nyfiken på vilka lokala utvecklingsgrupper som finns i vårt område? Klicka  här