Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet

Stockholms läns verksamhet.

Vi är de lokala utvecklingsgruppernas, föreningarnas och folkrörelsernas eget
nätverk för att ge stöd till det lokala demokratiska utvecklingsarbetet i Stockholms län.
Vi ska arbeta utifrån de behov som finns lokalt och i de lokala utvecklingsgrupperna.

 

 

 

   Stockholm stadshus
1923 – 2023, fyller 100 år

 

 

Vi är

Vi är fristående från stat och kommun och är partipolitiskt och religiöst obundna men samarbetar gärna med kommuner i länet, Region Stockholm och Länsstyrelsen för att stärka förutsättningarna för det lokala och regionala utvecklingsarbetet och för att bygga nätverk mellan idéburen, privat och offentlig sektor

Vi ska arbeta inkluderande med föreningar och människor utifrån demokrati, mångfald och jämställdhet och för social, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling.

Vår länsavdelning är en del av Riksorganisationen Hela Sverige ska leva.

Våra medlemmar är; lokala utvecklingsgrupper, föreningsråd, föreningar bildade på etnisk grund, folkbildningsorganisationer, regionala och lokala kooperativa utvecklingscentra, alternativa banker distriktsorganisationer av Bygdegårdarna och Hyresgästföreningen med flera.

Vi gör och vi vill
Sprider kunskap och metoder för mobiliseringsarbete genom seminarier och annan utbildning
Genomföra tematiska seminarier om kultur- och miljöfrågor, idéburet företagande, social och ekonomisk hållbar utveckling, bostäder och service med mera
Informera om möjligheter till Eu- stöd och andra finansieringsvägar
Stimulerar framväxten av kommun bygderåd och liknande lokala nätverk
Initierar och sprider information om aktiviteter som stärker samhörigheten inom och mellan städer, tätorter, landsbygder och öar i länet
Ordnar möten för erfarenhetsutbyte och inventering av vilka stöd som behövs / önskas
Erbjuder stöd och utbildning för att utveckla medlemsföreningarnas arbete
Delta i samverkansarbete för att stärka den idéburna sektorns samarbeten i regionala utvecklingsfrågor i länet
Vi är engagerade i landsbygdens utvecklingsfrågor genom att vi deltar i Länsstyrelsens partnerskap för Landsbygds – Havs och Fiskeprogrammet

Vi är medlemmar i :
Ideell Kulturallians Stockholms län och
Microfond Öst,
Leader Stockholmsbygd och
Leader Sörmlandskusten

Vi är på olika sätt engagerade i Region Stockholms utveckling i landsbygds- och skärgårdsfrågor
Vårt viktigaste uppdrag är att stötta lokala utvecklingsgrupper och att inspirera till att fler bildas i länets landsbygd och i förorter, städer och tätorter
Det lokala demokratiska utvecklingsarbetet är den första samhällsnivån där alla som vill kan inkluderas

Bli medlem och stöd det lokala och regionala utvecklingsarbetet i vårt län.

Bli medlem hos oss

Hela Sveriges Riksorganisation