Hela Sverige

Lokalt inflytande

Ett hållbart samhälle kräver att alla delar av landet utvecklas. En förutsättning
för detta är att lokalsamhället involveras i utvecklingsprocesserna, erbjuds
möjligheter till inflytande och handlingsutrymme. Vi i Hela Sverige ska leva
Stockholm län vill vara med och utveckla metoder och sprida kunskap för ett
stärkt lokalt inflytande. Vi vill att den lokala nivån beaktas och tas med i
planerings- och genomförandeprocesser på alla nivåer som påverkar lokalsamhället.

Det behövs också en lokal organisation

  • en väl fungerande förebild
  • fördel delegera
  • En demokrati för platsens hållbara framtid