Hela Sverige

Styrelse uppgifter 2022 – 2023

Hela Sverige ska leva Stockholms län styrelse
Några lokala aktiviteter presenterar vi här
Nästa styrelsemöte blir 28 mars 2023.

ordförande AU           Jan Runfors,                  klicka 
Rågsveds – Hagsätra Samhällsförening

Ordförande AU          Asha Ismail                       klicka 
Somaliska riksförbundet      

Sekreterare, AU /      Conny Mörke                klicka
/medlemsansvarig
Rågsveds – Hagsätra Samhällsförening

Kassör AU                     Per Israelsson            klicka
E Romani Glinda

Ledamot                        Nikola Vojnovic         
ABF Södertälje

Ledamot
 /                     Philip Lönegren         klicka
informationsansvarig
Spånga Blå band


Ledamot
                        Joseph Tekle,           klicka 
Fisksätra Föreningsråd

Ledamot
                        Fazal ur Rehman         klicka 
Pakistanska föreningen

ledamot                         
Maria Dahl               klicka 
4H kårsta    gård               
ledamot
                         Jan Hultman               klicka 
4 H Kårsta gård

Valberedningen            Ulla-Mai Ceder Lindberg

                                         och Marianne Nord

Vad gäller till hösten, vilka frågor vill du ta upp skicka en rad till styrelsen

Vi har ett antal sakfrågor, kolla läget
här

Välkommen
Styrelsen