Hela Sverige
Nyheter25 april, 2023

Nu har vi haft årsmöte Hela Sverige-Uppsala län

 

Hela Sverige Uppsala län har nu haft årsmöte i Läbyvads Hembygdsgård den 23 april 2023.

Där delade vi ut årets lokala utvecklingsgrupp i Uppsala län till Hållnäs Sockenråd.

Malin Sala representerade sockenrådet.

Motivering:

Hållnäs sockenråd har genom sitt projekt ”Framtid Hållnäs” på ett föredömligt

sätt arbetat med landsbygdsutveckling.

Projektet har skapat flera aktiva arbetsgrupper bestående av ortsbor.

Därmed har en sammanhållning skapats, som bidragit till ett engagemang

för hållnäsbygden och dess utveckling.

Verksamhetsberättelse 2022

Verksamhetsplan 2023

LBR Bokslut 2022[18746]

Vi hade förutom genomförandet av själva årsmötet även en föreläsning om Vänges Hembygdsförenings lokala arbete av Rosmarie Fiebranz.

Imponerande av vad mycket ideellt arbete som utförs för att det skall vara en levande landsbygd.

 

Årmötesprotokoll 2023