Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet

Profilfråga: Lokalt inflytande

 

Synen på ett hållbart samhälle

Ett hållbart samhälle kräver att alla delar av landet utvecklas. En förutsättning för detta är att lokalsamhället involveras i utvecklingsprocesserna, erbjuds möjligheter till inflytande och handlingsutrymme. Vi i Hela Sverige ska leva Västernorrland vill vara med och utveckla metoder och sprida kunskap för ett stärkt lokalt inflytande. Vi vill att den lokala nivån beaktas och tas med i planerings- och genomförandeprocesser på alla nivåer som påverkar lokalsamhället.

Länktext: Ideella sektorn

Text: Erik Löfgren