Hela Sverige

Stadgar och dokument

 

Stadgar

Våra stadgar (länk)

Riktlinjer

Jämställdhetsstrategi (addera länk)
Dataskyddspolicy (addera länk)

Projektlånegaranti

Regler

 

Årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokoll 2021 ( länk)
Årsmötesprotokoll 2020 ( länk)