Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet

Verksamhetsplan Hela Sverige ska leva Västernorrland 2024

HSSL Västernorrland är en politiskt och religiöst obunden ideell förening med det allmännyttiga ändamålet att främja, bedriva och samordna lokalt utvecklingsarbete i samarbete med olika parter i syfte att utveckla vårt läns landsbygd. Samverkan och erfarenhetsutbyte med de övriga norrlandslänen sker fortlöpande under året.

Under 2024 kommer vi att arbeta för att stärka de olika utvecklingsgrupperna lokalt eftersom det innebär ett tydligt underifrånperspektiv. Vi arbetar för att få en hållbar landsbygd som får utvecklas efter varje bygds unika förutsättningar.

Målsättning

Fortsätta att förankra och informera om föreningen hos länets utvecklings- grupper och offentliga myndigheter. Träff med minst 1 förening i varje kommun Delta i kommunträffar i alla länets kommuner i samarbete med resp. kommun.

 • Genomföra två kommunövergripande temakvällar i länet.
 • Två debattartiklar i länets tidningar.
 • Vara mer synlig på Facebook och en uppdaterad hemsida varje månad.
 • Medverka i de möten som anordnas av riksorganisationen.
 • Medverka vid Högakustenkonferensen i Sollefteå som samarbetspartner.
 • Leaderansökan till Leader Mittland Plus och Höga kusten om lokala utvecklingsplaner.
 • Fortsatt samarbete med övriga norrlandslän i Halva Sverige.
 • Utse ”Årets by/bygd” i länet.
 • Genomföra ett seminarium på LBRD med temat civilsamhällets roll för lands- bygdens utveckling.
 • Två nyhetsbrev till våra medlemmar.
 • Uppdatering av vårt medlemsregister samt 20 nya medlemmar i vårt län.
 • Genomföra sex träffar med temat ”Morgondagens föreningsliv” i länet.
 • Ge två medlemmar projektlikviditetsgaranti.
 • Fortsätta arbetet med att anordna erfarenhetsutbyte mellan alla mindre butiker i länet på temat ”Kreativt entreprenörskap”.

Hela Sveriges Riksorganisation