Kommunikationer

I och med att bensinmackar på landsbygden lägger ner blir det svårare att bo kvar där kollektivtrafik saknas. Därför har vi drivit ett framgångsrikt projekt för att starta nya by-mackar. Läs mer om detta under rubriken Projekt eller besök hemsidan bymacken.org.

 

Landsbygdsnätverkets pris för Årets landsbygdsinnovation 2011 gick till byborna i Tolg som hade tröttnat på den glesa kollektivtrafiken. Sockenrådet valde att involvera byborna i en gemensam process genom projektet Samåkning på landsbygden. Lösningen på problemet blev ett internetbaserat system kopplat till mobiltelefonen för att underlätta samåkning. Efter sex månader var resultatet 960 samåkta mil. Läs mer här.

Bredband till varenda by

Vi fortsätter att bråka om bredbandet  tills varenda by i Sverige har tillgång till ett kraftfullt bredband! Vi måste, helt enkelt. Ska vi landsbygdsbor ha en chans att ta oss in i framtiden så är det en av förutsättningarna! Men, har vi å andra sidan bredband så ger den nya tekniken oss fantastiska möjligheter! Då upphäver vi många stora avstånd. Här på vår hemsida finns tips för dig som vill få bredband.