Hoppa till innehållet

KALMAR

Länsbygderådet i Kalmar län är den regionala delen av Hela Sverige ska leva, en intresseorganisation som arbetar för att väcka opinion i frågor som rör den svenska landsbygden i allmänhet och Sverige som helhet i synnerhet. Organisationen har som medlemmar de lokala utvecklingsgrupperna och det är också de som är i fokus både för riksorganisationen som för Länsbygderådet I Kalmar län. I vårt arbetsområde Kalmar län ingår tolv kommuner, fem Leaderområden och för närvarande är drygt 170 lokala utvecklingsgrupper medlemmar hos oss i Hela Sverige ska leva Länsbygderådet i Kalmar län. I vårt arbete med landbygdsutveckling är vi beroende av ett gott samarbete med medlems- och samverkansorganisationer, och vårt nätverk är stort, det är det som är vår styrka.

Nyheter


Våra sociala media