Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet

Årets lokala utvecklingsgrupp

Priset som Årets lokala utvecklingsgrupp i Kalmar län utdelas årligen av Hela Sverige ska Leva, Kalmar län årsstämma.

 

Genom priset vill Hela Sverige Kalmar län uppmärksamma och belöna alla de ideella insatser som görs lokalt för att stärka utvecklingsmöjligheterna på landsbygden.

Prissumman är på 5 000 kronor som ska användas till föreningens utveckling och ska komma alla medlemmar till gagn.

 

OSTKUSTKOMITTÉN I DÖDERHULT NATURSKYDDSFÖRENING UTSEDD TILL ÅRETS UTVECKLINGSGRUPP 2022!

Motivering:

Ostkustledskommittén har genom samverkan i Leaderprojektet ”Mera ut” genomfört ett omfattande arbete för att tillgängliggöra Ostkustleden.

Redan från början av projektet lagt stor fokus på samarbete, de har bjudit in till möten och dialog med aktörer i längs med leden. Tacka vara deras stora engagemang har det startats upp ett företagsnätverk, och de har varit med och skapat ett fint samarbete mellan markägare, företag och Oskarshamn kommun. Genom upprustning och investering av facilitet ha de skapat ett hållbart och attraktivt besöksmål för besökaren och invånaren.

Vill du veta mer om vinnaren kontakta Kuno Nilsson kuno.nilsson.naturskyddsföreningen@telia.com

Årets utvecklingsgruppOSKARSHAMNSBYGDENS FÅGELKLUBB UTSEDD TILL ÅRETS LOKALA UTVECKLINGSGRUPP 2021!

Oskarshamnsbygdens Fågelklubb är en ideell förening som verkar för att skydda och utforska fågellivet i Oskarshamns, Mönsterås och Högsbys kommuner. Föreningen anordnar exkursioner, kurser i fågelskådning, föredrag, ringmärkning av fåglar, inventering av fågellivet och olika fågelskyddsprojekt. De jobbar också med att vårda naturmiljöerna i området genom olika projekt.

Läs mer om Oskarahamns fågelklubb »

2019 utsågs Skäggenäs bygdegårdsförening ut som årets lokala utvecklingsgruppSkäggenäs bygdegårdsförening

Skäggenäs bygdegårdsförening »

Hela Sveriges Riksorganisation